سوابق محیط زیست

مطالعات زیست محیطی

مطالعات ارزیابی زیست محیطی پروژه آبرسانی از تجنود و آهنگران به شهرها و روستاههای منطقه در استان خراسان جنوبی
مطالعات ارزیابی زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب شهر ارمغانخانه – زنجان
مطالعات مهندسی بررسی زهاب اسیدی مجتمع سنگ آهن سنگان - خواف
مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سد و شبکه شورکال درگز- استان خراسان رضوی
انجام مطالعات مرحله تفصیلی طرح مدیریت اثر طبیعی ملی دریاچه بزنگان شهرستان سرخس به مساحت 500 هکتار
مطالعات ارزیابی زیست محیطی سد بهارمیدان – مراوه تپه
مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث تله كابين شهر كليبر – استان آذربايجان شرقي
پايش زيست محيطي و شناسایی واحدهاي آلاینده صنعتي مستقر در شهرك صنعتي توس
تهيه بانك اطلاعاتی، ساماندهي و شناسايي واحدهاي آلاينده صنعتي مستقر جهت احداث پيش تصفيه در شهرك نوآوران – استان زنجان
مطالعات زيست محيطي پروژه تغذیه مصنوعی هنامه شیروان
مطالعات زيست محيطي طرح تغذيه مصنوعی در باز سرايان
مطالعات زيست محيطي احداث سدهاي پنج گانه قوچان( داغيان، اسفجير، مايوان، قلعه شاهوردي و كواكي )
ارزيابي زيست محيطي توسعه شهرك صنعتي ميانه 2 به مساحت 500 هكتار
برنامه پايش كيفي و منابع آب در حوضه اترك
مطالعات زیست محیطی بررسی اثرات توسعه معدن کاری بر منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و پیشنهاد راهکارهای فنی
معدن سایت برداشت شن و ماسه زرین گل در علی آباد کتول (استان گلستان)
مطالعات زیست محیطی پروژه استفاده از فاضلاب تصفيه شده تصفيه خانه شهري در دست بهره برداري شهر كردكوي
مطالعات زيست محيطي بند خاکی جیرانسو شهرستان مانه و سملقان
مطالعات زيست محيطي طرح ترميم بند انحرافي كلاته منار
مطالعات زيست محيطي طرح مدیریت منابع آب و استفاده بهینه از آورد رودخانه آمند – استان خراسان شمالی
مطالعات زيست محيطي طرح احداث تصفيه خانه فاضلاب محلي و استفاده از آب تصفيه شده خروجي براي آبياري فضاي سبز شهري در غرب مشهد
مطالعات زيست محيطي طرح جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهرهاي گهرو و شلمزار
مطالعات زيست محيطي پروژه تعيين حد بستر و حريم تالابهاي آلاگل، آلماگل و آجي گل – گلستان
مطالعات زيست محيطي پروژه تعیین حد بستر و حریم تالاب زریوار – استان کردستان
مطالعات زيست محيطي و تعيين حد بستر و حريم تالاب بزنگان – خراسان رضوي
مطالعات زيست محيطي و تعيين حد بستر و حريم تالاب چشمه سبز – خراسان رضوي
مطالعات زيست محيطي پروژه تعيين حد بستر و حريم رودخانه هاي محدوده ( فيروزه، شيرآباد )
مطالعات زيست محيطي پروژه تعيين حد بستر و حريم رودخانه هاي شهرستان علي آباد كتول
مطالعات زيست محيطي پروژه تعيين حد بستر و حريم رودخانه هاي شهرستان گرگان (رودخانه های گلبون - نومل - انجيرآب - گرمابدشت)
مطالعات زيست محيطي پروژه تعيين حريم و حدبستر رودخانه چندير – خراسان شمالي
مطالعات زيست محيطي پروژه تعيين حد بستر و حريم رودخانه چناران ( بجنورد ) – خراسان شمالي
مطالعات زيست محيطي پروژه تعيين حد بستر و حريم رودخانه هاي شهرستان لردگان – بروجن– چهار محال و بختياري
مطالعات زيست محيطي پروژه تعيين حد بستر و حريم رودخانه استلج– قزوين
مطالعات زيست محيطي پروژه تعيين حد بستر و حريم رودخانه ديسفان گناباد
مطالعات زيست محيطي پروژه تعيين حدبستر و حريم درياي خزر در محدوده چابكسر