سوابق تاسیسات آب و فاضلاب

مطالعات، طراحي و نظارت پروژه هاي توزيع، انتقال و شبكه آبرسانی

مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني و اصلاح و توسعه شبکه آب شهر بندر خمير
مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني و اصلاح و توسعه شبکه آب شهر فريمان
مطالعات مرحله اول طرح آبرساني و اصلاح و توسعه شبكه آب شرب شهر فرهادگرد
مطالعات مرحله دوم طرح آبرساني و اصلاح و توسعه شبكه آب شرب شهر فرهادگرد
مطالعات مرحله دوم طرح اصلاح و توسعه شبكه آب شهر طرقبه
مطالعه، طراحي شبكه انتقال آب و شبكه آبرساني به شهرهاي ايور و درق
خطوط انتقال تعادلی و مخازن ذخيره شهر اسفراين
طرح شناخت، اصلاح، توسعه و شبکه آبرسانی شهر اسفدن
مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني و اصلاح و توسعه شبكه آب شهر اسفدن(قائنات)
مطالعات طرح آبرساني و اصلاح و توسعه شبكه آب شرب شهر نيمبلوك
مطالعات مرحله اول و دوم طرح خط انتقال آب به شهرك اقامتی ـ تفريحي ارغوان
مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی به کارخانه سيمان غرب تربت جام
نظارت کارگاهی و عاليه طرح آبرسانی، ايستگاه پمپاژ و مخازن سلطان آباد سبزوار
نظارت کارگاهی و عاليه طرح آبرسانی، ايستگاه پمپاژ و مخازن ششتمد سبزوار
مطالعات مرحله دوم مطالعات طرح آبرساني به پاسگاههاي مرزي
نظارت عاليه و كارگاهي طرح آبرساني به پاسگاههاي مرزي
مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزيع آب پايگاه چهاردهم شكاري
مطالعات مرحله دوم آبرسانی به روستاهای سطح استان خراسان رضوی
مطالعات مرحله اول پروژه آبرسانی به شهر فردوس

مطالعات، طراحی و نظارت سیستمهای تله متری و تله کنترل

مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع سيستم تله متري خطوط انتقال آب شهر مشهد - پروژه جواد الائمه (ع)
نظارت عالیه و کارگاهی اجرای سامانه های سیستم تله متری تاسیسات شرکت آب و فاضلاب شهر مشهد- پروژه جواد الائمه(ع)
مطالعات مرحله اول و دوم تله متري خطوط آبرساني شهر بيرجند
عمليات طراحي و اجراي سيستم تله متري تأسيسات تأمين آب شهر خمين به روش EPC ( مشاركت پژوهاب شرق – زرين سامانه شرق )
مطالعات مرحله اول و دوم تله متري كنترل از راه دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS طرح آبرساني به شهر بندرتركمن
مطالعات مرحله اول و دوم تلهمتري كنترل از راه دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS طرح آبرساني شهر گميشان
مطالعات مرحله اول و دوم تلهمتري كنترل از راه دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS طرح آبرساني شهر كردكوي
تهیه اسناد مناقصه (طراحی، حمل، نصب، راه اندازی، تحویل و بهره برداری یکساله سیستم تله متری) شهر علی آباد
تهیه اسناد مناقصه (طراحی، حمل، نصب، راه اندازی، تحویل و بهره برداری یکساله سیستم تله متری) شهر گالیکش
تهیه اسناد مناقصه (طراحی، حمل، نصب، راه اندازی، تحویل و بهره برداری یکساله سیستم تله متری) شهر مینودشت
مطالعات تله متری برای شهرهای نظرآباد، محمدشهر و مشکین دشت – استان البرز
مطالعات مرحله اول و دوم تله متري خطوط انتقال آب گوجگي مشهد
مطالعات بازنگری طرح و تهیه اسناد مناقصه و نظارت کارگاهی وعالیه بر طراحی، تهیه، حمل، نصب، راه اندازی، تحویل و بهره برداری از سیستم تله متری شهرهای گالیکش و مینودشت

مطالعات، طراحي و نظارت پروژه هاي جمع آوري و دفع آبهاي سطحي

مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي مناطق 7 و 9 مشهد
مطالعات مرحله دوم طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي خيابانهاي بيهقي، شيخ صدوق 3 و مفتح - شهر مشهد
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی شهرک مهدی آباد - مشهد
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوري و دفع آبهای سطحی شهر گرگان
مطالعات دفع آبهای سطحی و سیلاب سایت اداری استانداری استان گلستان
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوري، دفع آبهاي سطحي شهر علي آباد كتول
مطالعات مرحله دوم طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهر بجنورد
مطالعات مرحله دوم طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهر طبس
مطالعات مرحله اول دوم طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی شهر تربت حيدريه
مطالعات مرحله اول دوم طرح جمع آوري و دفع آبهای سطحی شهرک وليعصر تربت حيدريه
مرحله اول و دوم طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهر گناباد
مرحله اول و دوم طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهر گرمه جاجرم
مرحله اول و دوم طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهر عشق آباد
مطالعه و طراحی شبکه جمع آوری و هدايت آبهاي سطحی شهر داريون
مرحله اول و دوم طرح جمع آوري آبهاي سطحي شهر شانديز
مطالعات طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی محدوده کارخانه کود آلی
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری ودفع آبهای سطحی شهرک صنعتی طوس
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری آبهای سطحی شهرک صنعتی مشهد ( كلات )

مطالعات ، طراحي تصفيه خانه و شبكه جمع آوري فاضلاب

مطالعات طراحی مدل شبیه ساز هیدرولیکی خطوط شبکه فاضلاب شهری به همراه قابلیت شوک پذیری کمی و کیفی(شهر مشهد)
مطالعات مرحله اول فاضلاب شهر خلیل آباد
بازنگری مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحله دوم طرح فاضلاب شهر ارمغانخانه – زنجان
مطالعات توجیهی فاضلاب شهرهای گهرو و شلمزار – چهار محال و بختیاری
مدیریت، مهندسی و ساماندهی وضعیت آب و فاضلاب مشترکین غیر متعارف شرکت آب و فاضلاب (شهر مشهد)
مطالعات توجيهي استفاده از فاضلاب تصفيه شده تصفيه خانه شهري در دست بهره برداري شهر كردكوي – استان گلستان
مديريت طرح و احداث شبکه جمع آوری فاضلاب، طرح و احداث تامین و انتقال آب، شبکه آبياري شهرک ارغوان
مطالعات مرحله دوم احداث تصفيه خانه فاضلاب محلي و استفاده از آب تصفيه شده خروجي براي آبياري فضاي سبز شهري در غرب مشهد
تهيه و تدوين اسناد مناقصه تصفيه خانه فاضلاب شهرك توحيد سبزوار و ارتقاء و بازسازی تصفیه خانه فاضلاب شهر نيشابور به روش BOT
مطالعات و طراحي مرحله اول و دوم شبكه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب روستاي كمال آباد – قزوین
مطالعات و طراحي مرحله اول و دوم شبكه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب روستاي مشعل دار – قزوین
مطالعات و طراحي مرحله اول و دوم شبكه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب روستاي پيريوسفيان – قزوین
مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نوآوران – زنجان
مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی خدابنده – زنجان
مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی هيدج – زنجان
مطالعات مرحله اول دوم طرح شبکه جمع آوری فاضلاب ناحيه صنعتی ابرکوه، خط انتقال فاضلاب ناحيه و تصفيه خانه فاضلاب مشترک شهرک و ناحيه صنعتی ابرکوه یزد و طراحی سيستم برگشت پساب
طراحی سیستم برگشت پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی جهان آباد – یزد
طراحی سیستم برگشت پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مهریز – یزد
مطالعات و طراحي تصفيه خانه فاضلاب ناحيه صنعتي امام خميني – استان گلستان
مطالعات و طراحي تصفيه خانه فاضلاب ناحيه صنعتي گز غربي– استان گلستان
مطالعات و طراحي سيستم بازچرخاني پساب تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي بجنورد
مطالعات و طراحي شبکه فاضلاب سایت بانوان شهرک صنعتی اشراق - زنجان
مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی كاويان
مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه جمع آوري فاضلاب شهرك صنعتي فريمان
مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه جمع آوري فاضلاب شهرك صنعتي كاشمر
مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه جمع آوري فاضلاب شهرك صنعتي توس فاز III
مطالعات مرحله اول و دوم طرح خط انتقال و ايستگاه پمپاژ فاضلاب شهرك فنآوری مشهد
مطالعات مرحلة اول و دوم طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی گندمان
مطالعات مرحلة اول و دوم طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی فرخشهر
مطالعات مرحلة اول و دوم طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی فرادنبه
مطالعات مرحلة اول و دوم طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی هفشجان
مطالعات مرحله اول و دوم شبكه فاضلاب پايگاه چهاردهم شكاري مشهد
طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک کارکنان انتظامی خراسان
طراحی و نظارت کارگاهی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه
خدمات مشاوره و تهیه اسناد مناقصه و پیمان احداث 13 واحد تصفیه خانه های فاضلاب محلی به منظور استفاده از پساب تصفیه شده خروجی برای آبیاری فضای سبز شهری در مشهد به روش BOT

نظارت و بهره برداری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب

عملیات بهره برداری، راهبری و نگهداری (مدیریت) تصفیه خانه فاضلاب و عملیات بهره برداری از شبکه فاضلاب مدرن شهر جدید گلبهار
نظارت كارگاهي، اصلاح، توسعه، بازسازي شبكه فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب در محدوده تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه دو شهر مشهد( 1388 )
نظارت كارگاهي اصلاح، توسعه، بازسازي شبكه فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب در محدوده تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه يك شهر مشهد ( 1388 )
نظارت كارگاهي، اصلاح، توسعه، بازسازي شبكه فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب در محدوده تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه يك شهر مشهد( 1389 )
نظارت كارگاهي، اصلاح، توسعه، بازسازي شبكه فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب در محدوده تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه يك شهر مشهد( 1390 )
نظارت كارگاهي، اصلاح، توسعه، بازسازي شبكه فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب در محدوده تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه دو شهر مشهد( 1391 )
نظارت عاليه و كارگاهي تصفیه خانه فاضلاب و تهيه بانك اطلاعاتی، ساماندهي و شناسايي واحدهاي آلاينده صنعتي مستقر جهت احداث پيش تصفيه در شهرك صنعتي توس – مشهد
نظارت عاليه و كارگاهي شبکه و تصفیه خانه فاضلاب و تهيه بانك اطلاعاتی، ساماندهي و شناسايي واحدهاي آلاينده صنعتي مستقر جهت احداث پيش تصفيه در شهرك نوآوران – استان زنجان
نظارت عالیه و کارگاهی طرح تصفيه خانه فاضلاب مشترک شهرک و ناحيه صنعتی ابرکوه یزد
نظارت عاليه و كارگاهي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي و ساختمان فناوري و كسب و كار شماره 2 بندر عباس – استان هرمزگان
نظارت عاليه و كارگاهي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي رودان – استان هرمزگان
نظارت عاليه و كارگاهي پروژه هاي فعال در شهرک صنعتی سفيدرود رشت – استان گیلان
نظارت بر اجرای پروژه های شهرک های صنعتی در استان کرمانشاه ( شهرکهای فرامان، زاگرس،بیستون، روانسر، ثلاث، پاوه، جوانرود، اسلام آباد غرب، دالاهو، مرصاد، کنگاور، سنقر، هرسین، صحنه،قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب )
نظارت عاليه و كارگاهي پروژه هاي فعال در شهرک صنعتی استان قزوین (خرمدشت – حكيميه – شال – اسفرورين – كاسپين )
نظارت كارگاهي پروژه هاي فعال در شهرک های صنعتی استان زنجان (افق ابهر – شريف ابهر – خرمدره – هيدج – خدابنده - صنعتی طارم )
نظارت کارگاهی بر اجرای عملیات پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی شریف ابهر
نظارت کارگاهی بر اجرای عملیات پروژه شبکه توزیع آب شهرک صنعتی خرمدره
نظارت عاليه و كارگاهي طرح شبکه جمع آوری فاضلاب پايگاه 14 شکاری مشهد
خدمات مهندسي مطالعات، طراحي و نظارت عاليه و كارگاهي بر اجراي انشعابات شبكه جمع آوري و دفع فاضلاب پايگاه چهاردهم شكاري مشهد