محیط زیست

محیط زیست

مهندسین مشاور پژوهاب شرق با داشتن رتبه سه در رشته محيط زيست از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، با هدف فراهم نمودن امكان توسعه و اجراي طرح هاي عمراني در كنار حفاظت از اكوسيستم ها و منابع طبيعي كشور و افزايش منافع محيط زيست در طرح هاي عمراني با لحاظ نمودن كاركردها و ارزش هاي محيط زيست براي دستيابي به اهداف توسعه پايدار خدمات متنوعي را در حوزه محيط زيست ارائه مي دهد. و با سالها فعاليت در اين زمينه چندین پروژه و طرح مطالعاتي مرتبط را به سرانجام رسانيده است.

فعالیتها و توانمندی ها

ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) طرح هاي زيربنايي

- مطالعات ارزيابي اثرات محيط زيست طرح هاي عمراني و زيرساختي( سدها و سازه هاي آبي، شبکه هاي آبياري و زهکشي، نيروگاه هاي برقابي و حرارتي، راه و راه آهن، توسعه ميادين نفت و گاز، پالايشگاه ها و مجتمع هاي پتروشيمي، اسكله ها و سكوهاي نفتي، احداث کارخانجات صنعتي و...)
- مطالعات پايه محيط زيست (EBS)
- مطالعات ارزيابي استراتژيک محيط زيست (SEA)
- ارزيابي محيط زيست فن آوري هاي مختلف (EnTA)
- مطالعات ارزيابي اثرات تجمعي محيط زيست
- مطالعات ارزيابي و مديريت ريسک محيط زيست
- تدوين برنامه هاي مديريت محيط زيست (EMP)

طراحي، انجام و نظارت بر برنامه هاي پايش محيط زيست

- طرح ريزي و بهينه سازي شبکه هاي پايش آب هاي زيرزميني و سطحي
- نمونه برداري و آناليز نمونه هاي آب و فاضلاب
- نظارت بر اجرا و کنترل کيفي عمليات پايش منابع آب
- طرح ريزي شبکه هاي پايش، نمونه برداري و آناليز نمونه هاي خاک و رسوب
- طرح ريزي شبکه هاي پايش، اجرا و نظارت بر اجراي پايش هاي بيولوژيک
- طرح ريزي، نظارت بر اجرا و کنترل کيفي عمليات پايش سطوح آلاينده هاي هوا
- طرح ريزي و اجراي شبکه هاي پايش صوت

مطالعات کيفي منابع آب

- مطالعات جامع پيشگيري، کنترل و کاهش آلودگي مخازن سد ها، رودخانه ها و آبخوان ها
- مطالعات علاج بخشي کيفي مخازن سدها
- مدلسازي کيفي مخازن سد ها، رودخانه ها و آبخوان ها
- مدلسازي كيفي در مقياس حوضه- اي
- ارزيابي و مديريت ريسک سوانح منجر به آلودگي منابع آب
- مطالعات شناسايي منابع آلاينده و تعيين بار آلودگي
- مدلسازي پتانسيل آسيب پذيري منابع آب زيرزميني
- مدلسازي و مديريت كيفيت آب دريا
- مدلسازي انتشار آلودگي حرارتي در محيط هاي آبي با هدف کمک به مکان يابي، طرح ريزي و اطمينان از عملکرد صحيح Outfall در نيروگاه ها، پالايشگاه ها و مجتمع هاي پتروشيمي
- مدلسازي انتشار آلودگي هاي نفتي در محيط هاي آبي به منظور شناسايي نقاط نشت، کمک به تهيه برنامه هاي واکنش سريع در برابر نشت و طرح هاي مهار آلودگي و آلودگي زدايي (Remediation).

مطالعات مديريت پسماند

- تدوين برنامه هاي جامع مديريت پسماندهاي بهداشتي و صنعتي
- تدوين طرح هاي تفصيلي مديريت پسماندهاي بهداشتي و صنعتي
- امکان سنجي و طراحي سيستم هاي استحصال گاز از زباله
- مكان يابي، طراحي مهندسي و نظارت بر اجراي محل دفن پسماند هاي عادي و خطرناک
- طراحي سيستم هاي پسماندسوزي
- مطالعات تفصيلي و طراحي مهندسي توليد کمپوست

مطالعات کنترل و کاهش آلودگي هوا

- طرح ريزي و استقرار سيستم هاي پايش لحظه اي آلاينده هاي خروجي از دودکش و فلر
- طرح ريزي، نظارت بر اجرا و کنترل کيفي عمليات پايش سطوح آلاينده هاي هوا در اتمسفر
- مطالعات جامع کنترل کيفيت هواي مناطق شهري
- مدلسازي پديده پخش و پراکنش جوي
- مدلسازي نشست تر و خشک آلاينده هاي هوا
- ارائه برنامه هاي واکنش اضطراري براي مقابله با آلودگي هوا
- مطالعات ارزيابي و مديريت ريسک ناشي از اثرات ريزگرد ها

مطالعات حفاظت اكوسيستم ها

- انجام مطالعات محيط طبيعي در طرح هاي ارزيابي اثرات محيط زيست پروژه هاي گوناگون
- تدوين برنامه هاي مديريت اکولوژيکي
- طرح ريزي، اجرا و نظارت شبکه هاي پايش بيولوژيك در مطالعات پايش محيط زيست
- تعيين نياز محيط زيست اکوسيستم هاي آبي بر مبناي شاخص ها و روش هاي اکولوژيکي
- مطالعات جامع و يکپارچه اکولوژيکي
- معرفي و استفاده از روش هاي بيولوژيك در مطالعات علاج بخشي کيفيت مخازن سدها و منابع آبي
- مطالعات علاج بخشي و حذف آلاينده ها از خاک با استفاده از روش هاي بيولوژيکي
- تدوين طرح هاي تفصيلي و اجرايي بازروياني پوشش هاي گياهي تخريب شده با استفاده از روش هاي بيولوژيک
- مطالعات تعيين حريم بيولوژيکي اکوسيستم هاي با ارزش
- طراحي و نظارت بر اجراي گذرگاه هاي حيات وحش
- مطالعات طرح هاي جامع مديريت زيستگاه ها و اکوسيستم هاي حفاظت شده
- آموزش محيط زيست براي بهره وري از دانش ارزش ها و كاركردهاي اكوسيستم هاي طبيعي
- مدل سازي مطلوبيت زيستگاه

تخصص ها

زيست شناسي- سيستماتيك جانوري
زيست شناسي- سيستماتيك گياهي
مهندسي منابع طبيعي – تنوع زيستي
مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست
مهندسي منابع طبيعي - مرتع و آبخيزداري
مهندسي منابع طبيعي – ارزيابي اثرات محيط زيست
مهندسي منابع طبيعي-آلودگي
مهندسي عمران- محيط زيست
مهندسي عمران- منابع آب
مهندسي كشاورزي-آبياري و زهكشي

مطالعات زیست محیطی

مطالعات ارزیابی زیست محیطی پروژه آبرسانی از تجنود و آهنگران به شهرها و روستاههای منطقه در استان خراسان جنوبی
مطالعات ارزیابی زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب شهر ارمغانخانه – زنجان
مطالعات مهندسی بررسی زهاب اسیدی مجتمع سنگ آهن سنگان - خواف
مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سد و شبکه شورکال درگز- استان خراسان رضوی
انجام مطالعات مرحله تفصیلی طرح مدیریت اثر طبیعی ملی دریاچه بزنگان شهرستان سرخس به مساحت 500 هکتار
مطالعات ارزیابی زیست محیطی سد بهارمیدان – مراوه تپه
مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث تله كابين شهر كليبر – استان آذربايجان شرقي
پايش زيست محيطي و شناسایی واحدهاي آلاینده صنعتي مستقر در شهرك صنعتي توس
تهيه بانك اطلاعاتی، ساماندهي و شناسايي واحدهاي آلاينده صنعتي مستقر جهت احداث پيش تصفيه در شهرك نوآوران – استان زنجان
مطالعات زيست محيطي پروژه تغذیه مصنوعی هنامه شیروان
مطالعات زيست محيطي طرح تغذيه مصنوعی در باز سرايان
مطالعات زيست محيطي احداث سدهاي پنج گانه قوچان( داغيان، اسفجير، مايوان، قلعه شاهوردي و كواكي )
ارزيابي زيست محيطي توسعه شهرك صنعتي ميانه 2 به مساحت 500 هكتار
برنامه پايش كيفي و منابع آب در حوضه اترك
مطالعات زیست محیطی بررسی اثرات توسعه معدن کاری بر منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و پیشنهاد راهکارهای فنی
معدن سایت برداشت شن و ماسه زرین گل در علی آباد کتول (استان گلستان)
مطالعات زیست محیطی پروژه استفاده از فاضلاب تصفيه شده تصفيه خانه شهري در دست بهره برداري شهر كردكوي
مطالعات زيست محيطي بند خاکی جیرانسو شهرستان مانه و سملقان
مطالعات زيست محيطي طرح ترميم بند انحرافي كلاته منار
مطالعات زيست محيطي طرح مدیریت منابع آب و استفاده بهینه از آورد رودخانه آمند – استان خراسان شمالی
مطالعات زيست محيطي طرح احداث تصفيه خانه فاضلاب محلي و استفاده از آب تصفيه شده خروجي براي آبياري فضاي سبز شهري در غرب مشهد
مطالعات زيست محيطي طرح جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهرهاي گهرو و شلمزار
مطالعات زيست محيطي پروژه تعيين حد بستر و حريم تالابهاي آلاگل، آلماگل و آجي گل – گلستان
مطالعات زيست محيطي پروژه تعیین حد بستر و حریم تالاب زریوار – استان کردستان
مطالعات زيست محيطي و تعيين حد بستر و حريم تالاب بزنگان – خراسان رضوي
مطالعات زيست محيطي و تعيين حد بستر و حريم تالاب چشمه سبز – خراسان رضوي
مطالعات زيست محيطي پروژه تعيين حد بستر و حريم رودخانه هاي محدوده ( فيروزه، شيرآباد )
مطالعات زيست محيطي پروژه تعيين حد بستر و حريم رودخانه هاي شهرستان علي آباد كتول
مطالعات زيست محيطي پروژه تعيين حد بستر و حريم رودخانه هاي شهرستان گرگان (رودخانه های گلبون - نومل - انجيرآب - گرمابدشت)
مطالعات زيست محيطي پروژه تعيين حريم و حدبستر رودخانه چندير – خراسان شمالي
مطالعات زيست محيطي پروژه تعيين حد بستر و حريم رودخانه چناران ( بجنورد ) – خراسان شمالي
مطالعات زيست محيطي پروژه تعيين حد بستر و حريم رودخانه هاي شهرستان لردگان – بروجن– چهار محال و بختياري
مطالعات زيست محيطي پروژه تعيين حد بستر و حريم رودخانه استلج– قزوين
مطالعات زيست محيطي پروژه تعيين حد بستر و حريم رودخانه ديسفان گناباد
مطالعات زيست محيطي پروژه تعيين حدبستر و حريم درياي خزر در محدوده چابكسر