سد سازی

سد سازی

يكي از مهمترين فعاليت هاي شركت مهندسي مشاور پژوهاب شرق، مطالعه، طراحي و نظارت بر ساخت انواع سدها، از جمله: سدهاي بتني ( وزني، دوقوسي، بتني غلطكي)، خاكي و سنگريزه اي مي باشد.
شركت پژوهاب شرق از ابتداي تاسيس تاكنون، تعداد زیادی سد با ارتفاع بيش از 50 متر و حداكثر تا 315 متر را مطالعه، طراحي و بر ساخت نظارت نموده است كه از ميان آن ها عمليات اجرايي تعدادی از آنها به پايان رسيده و بهره برداري از آنها آغاز شده است.

تعدادی از پروژه ها

مطالعات مرحله اول و دوم ترفیع سد چري – خراسان شمالی
مطالعات رفتار نگاري و کنترل ایمنی و پایداري سد قشلاق – استان کردستان
مطالعات رفتار نگاري و کنترل ایمنی و پایداري سد بانه- استان کردستان
مطالعات رفتار نگاري و کنترل ایمنی و پایداري سد سنگسیاه- استان کردستان
پایش و ارزشیابی مطالعات بازنگري فاز شناخت و مرحله اول سد آجی سو– استان گلستان
مطالعه و طراحی بند خاکی تامین منابع آب جیرانسو شهرستان مانه و سملقان – خراسان شمالی
مطالعات مرحله اول و دوم طراحی طرح ترمیم بند انحرافی کلاته منار و مطالعات و طراحی شبکه فرعی حقابه روستاي دوله واقع در پایاب سد ارداك – استان خراسان رضوي
مطالعات مرحله اول و دوم تغذیه مصنوعی هنامه شیروان
مطالعات مرحله اول طرح ترمیمی دهانه هاي آبگیر و بندهاي انحرافی موجود به جهت بهره برداري از پتانسیلهاي آبی موجود در شهرستان سرخس
مطالعات مرحله دوم طرح دهانه آبگیر و خط انتقال آب روستاهاي سعادت آباد و سیجاوند رشتخوار- خراسان رضوي
مطالعات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی ) طرح دهانه آبگیر و کانال انتقال آب روستاهاي سعادت آباد و سیجاوند رشتخوار
نظارت عالیه و کارگاهی بند انحرافی و کانال انتقال آب کشاورزي روستاي آغمزار
بازنگري مطالعات مرحله دوم و نظارت عالیه و کارگاهی طرح تغذیه مصنوعی در باز سرایان

خدمات مهندسی

سدهاي بتني ( وزني، دوقوسي، بتني غلطكي)
سدهاي خاكي و سنگريزه اي
نيروگاههاي آبي
كنترل پايداري و علاج بخشي سدها و سازه هاي وابسته
انواع تونل ها شامل تونلهاي بلند انتقال آب، تونل هاي نيروگاهها، تونل هاي شهري، زمين شناسي و ...
تجهيزات هيدرومكانيكي سدها و تاسيسات برق و مكانيك
بزرگراهها، راه هاي دسترسي و پل ها
ساختمان هاي مسكوني و اداري، شهرك هاي مسكوني و مقاوم سازي سازه ها
خطوط ريلي (مترو، قطار شهري و بين شهري و ..)
مطالعات پدافند غير عامل پروژه ها

تونل هاي بلند

طراحي تونل هاي بلند انتقال آب، تونل هاي آب بر ومغارهاي نيروگاهي، تونل هاي فاضلاب شهري و ترافيكي، نيز از ديگر فعاليت هاي شركت مهندسي مشاور پژوهاب شرق مي باشد، كه با اتكا به تجربيات حاصل از چندين سال فعاليت در عرصه هاي مختلف فني و مهندسي و با تكيه بر توان و دانش فني كارشناسان و متخصصان زبده، تاكنون طراحي و نظارت بر اجراي پروژه های تونل، طرح هاي عظيم و ماندگاري را به اتمام رسانده است.